Notícies

App tàctil per informar dels anàlisi in-situ de mostres d’aigua


EMATSA ha desplegat una aplicació mòbil per prendre mostres d’aigua in-situ i tramitar-les online al laboratori.

Llegeix més

GIS de mobilitat i transport públic de Sabadell


Transports Urbans de Sabadell posa en marxa una eina de BigData i geolocalització per optimitzar la mobilitat del transport públic en autobús.

Llegeix més

Nexus Geographics escollida per B:SM, per al desenvolupament i implantació de la plataforma “On Aparcar per minuts”


 

Amb aquest contracte, B:SM promou la creació d’una nova aplicació mòbil que, seguint la línia de l’actual app apparkb, permeti pagar l’estacionament a les zones regulades  de la ciutat de Barcelona però creant una infraestructura tecnològica que permeti nous àmbits de creixement i oferir servei a altres zones, com també afegir als usuaris d’aparcaments subterranis municipals dins l’àmbit de la Plataforma.

Llegeix més

GIS cloud del Cabildo de Lanzarote


Nexus Geographics guanya el concurs per proveir el sistema GIS del Cabildo de Lanzarote, que estarà basat en ENMAPA, la plataforma GIS especialitzada en ajuntaments.

Llegeix més

L’Ayuntamiento de Guadalajara tramita tots els IEE (Informes d’Inspecció d’Edificis) geolocalitzats al núvol.


L'aplicació Informa Edificios, de la plataforma ENMAPA creada per Nexus Geographics, permet iniciar processos d'inspecció, gestionar la base de dades d'edificis i registrar els seus canvis d'estat, amb taules i mapes.

Llegeix més

Pàgines