L’ Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet estrena GIS corporatiu basat en ENMAPA

 

La implantació de la plataforma ENMAPA com GIS corporatiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, finalitzada recentment, ha millorat l’eficiència en la gestió i operativitat,  i permet l’edició de dades cartogràfiques per part de més d’una persona alhora, la interconnexió amb diferents sistemes d’informació, la traçabilitat de les modificacions de les dades i la independència d’altres ens per a publicar dades. El nou GIS suposa d’aquesta manera una eina d’integració de la informació, concentrant-la i estandarditzant-la, tant per consulta interna dels treballadors com a consulta d’informació per part dels ciutadans.

D’aquesta manera, els mapes estan disponibles per a tot el personal amb els permisos corresponents, sense necessitat de programari tècnic d’escriptori, i permet realitzar explotacions i anàlisi de la informació de bases de dades corporatives sobre cartografia municipal, permetent detectar i abordar millor determinades problemàtiques o fenòmens. El projecte d’implantació del GIS corporatiu ha contribuït al canvi cultural a l’Ajuntament, en relació amb el model i implantació d’administració electrònica, minimitzant l’ús del paper i augmentant l’eficiència i l’estalvi de temps i recursos.

El projecte ha inclòs diverses integracions amb bases de dades de gestió municipal, entre elles, el gestor d’expedients, de manera que els tècnics municipals poden clicar el mapa per veure la informació dels expedients (obres majors i menors, queixes i suggeriments, activitats ... ), llistar-los a partir d’una cerca o filtrar-los dibuixant una zona al mapa.

La innovació més rellevant és el nou Geoportal Urbanístic, una aplicació innovadora que posa a l’abast del ciutadà tota la informació urbanística. És una aplicació dissenyada perquè tot tipus d’usuaris accedeixin a la informació urbanística d’una manera clara i simple, amb contexts i tipus de mapes predefinits. A més, incorpora un cercador general i únic, que permet cercar carrers i portals (normalitzant noms, errors tipogràfics...), topònims, referències cadastrals ... També ofereix tota la informació urbanística només clicant a qualsevol punt del mapa: adreça, referència cadastral, règim i qualificacions urbanístiques, afectacions ... i tota la documentació associada.