enMapa

enMapa és la Plataforma GIS especialitzada en ajuntaments

Els ajuntaments tenen grans quantitats de dades, que podem transformar en coneixement útil, en eines per una ciutat més intel·ligent. ENMAPA és un conjunt d’aplicacions d’ús intern i aplicacions a internet obertes al ciutadà per potenciar l’eficiència i la transparència. 
La plataforma ENMAPA està basada en un servidor GIS que integra automàticament cartografia amb bases de dades municipals (padró d’ habitants, gestió d’expedients, seguretat ciutadana ... ).