GIS especialitzat per entorns portuaris

El Congrés “Uso de los GIS en entornos portuarios”, organitzat per l’Autoritat Portuària de Huelva els dies 17-18 de gener, és un punt de trobada de responsables de la gestió portuària i especialistes en eines SIG, que divulgaran i explicaran quines eines i possibilitats ofereix la tecnologia SIG per a múltiples aspectes de la gestió portuària, com la gestió del domini públic, la gestió del trànsit marítim, la gestió de la seguretat i el medi ambient, la gestió de l’inventari de les infraestructures marítimes, emergències, explotació portuària, etc.

Lluís Tartera, Director de Negoci de Nexus Geographics, exposarà el dia 18 de gener el sistema GIS WEB que utilitza el Port de Barcelona. El lloc de celebració del Congrés és una antiga “Cochera” de locomotores, un edifici d’ arquitectura industrial d’alt interès patrimonial, que l’Autoritat Portuària de Huelva va rehabilitar i convertir en un centre cultural multifuncional.