La Diputació de Girona posa en marxa un GIS per ajuntaments

El passat 1 de Febrer va ser presentat el Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) a la Diputació de Girona.

El SITMUN és un servei de mapes que permet als ajuntaments consultar de manera homogeneïtzada a nivell provincial dades i cartografia produïdes per diferents administracions, com per exemple l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Centre d’Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals, la Direcció General del Cadastre o altres departaments de la Generalitat. El SITMUN va dirigit especialment a aquells ajuntaments que disposen de pocs recursos, però que tenen necessitats en matèria de Sistemes d’Informació Geogràfica, com la consulta i accés ràpid a les dades per a l’anàlisi i la gestió del territori.

Pere Vila, president de la Diputació de Girona, va destacar durant la presentació que “ha de ser el punt de partida de la gestió territorial”, ja que “és una gran base de dades de referencia del territori”, que permet als ajuntaments “treballar des d’una òptica municipal però també amb una visió de conjunt de les comarques gironines”. Va afegir també que amb el SITMUN, “serà més fàcil consultar la informació per prendre decisions”.

La Diputació de Girona s’afegeix així a la xarxa SITMUN, de la qual ja en formaven part les diputacions de Barcelona i Lleida, així com els consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa.