El sistema Mou-te informa dels beneficis ambientals de viatjar en transport públic

 

El cercador de rutes Mou-te amb transport públic per Catalunya incorpora una nova funcionalitat per calcular els beneficis mediambientals d'utilitzar el transport públic enlloc del cotxe per a un trajecte determinat. És l'anomenada petjada ecològica del trajecte.

Quan es consulta una ruta, el sistema sempre indica l'estalvi energètic i de contaminants atmosfèrics que representa fer el trajecte en transport públic, acompanyat d'indicadors ambientals com l'estalvi de benzina, emissions de CO2, d'òxids de nitrogen i de partícules en suspensió i la quantitat d'arbres necessària per absorbir el CO2 generat.

Aquesta nova funcionalitat també es pot consultar des de la plataforma mòbil del Mou-te en una versió més simplificada. Mou-te és el planificador de viatges amb transport públic de la Generalitat de Catalunya, desenvolupat i gestionat amb la col.laboració de Nexus Geographics.