Nexus Geographics escollida per B:SM, per al desenvolupament i implantació de la plataforma “On Aparcar per minuts”

 

Amb aquest contracte, B:SM promou la creació d’una nova aplicació mòbil que, seguint la línia de l’actual app apparkb, permeti pagar l’estacionament a les zones regulades  de la ciutat de Barcelona però creant una infraestructura tecnològica que permeti nous àmbits de creixement i oferir servei a altres zones, com també afegir als usuaris d’aparcaments subterranis municipals dins l’àmbit de la Plataforma.

Nexus Geographics ha estat escollida per B:SM com a adjudicatària del contracte, i aportarà la seva especialització en transport públic i mobilitat urbana, i la seva experiència en aplicacions mòbils com les ja creades  Autopistas en Ruta, Taxiclick, Autoritas, Mou-teBus a la butxaca o Satway.

La ciutat de Barcelona té més de 10.000 places d'aparcament regulat en superfície corresponents a l'àrea blava, 40.000 aparcaments corresponents a l’àrea verda i més de 12.000 places en pàrquings subterranis de gestió municipal.