Nexus desenvoluparà projectes de tecnologia geoespacial per la Generalitat de Catalunya

Nexus desenvoluparà projectes en l’àmbit dels sistemes d’informació geogràfica i espacial per la Generalitat de Catalunya, que li han estat adjudicats en el marc d’un macro contracte de projectes TIC del Centre de telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). La licitació ha estat dividida en set lots, i el primer dels lots, on es troba Nexus Geographics, correspon a sistemes d'informació geogràfica i geoespacial per a planificació urbana o anàlisi de xarxes hidrològiques.

Francesc Varela, CEO de Nexus, pensa que  “s’ha de felicitar el CTTI per la visió i l’aposta per les tecnologies de geolocalització en l’estratègia digital del Govern, en licitar un LOT específicament GIS. Nosaltres creiem que la informació i tecnologia geogràfica és una infrastructura bàsica per al govern d’un país”.  Per a Nexus Geographics, diu Varela,  “aquest concurs és un motiu d’orgull, perquè hem obtingut la primera posició en el nostre àmbit: volem d’agraïr la confiança que diposita en nosaltres el CTTI”.

El CTTI, que depèn del Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, ha adjudicat  en el seu primer acord marc relatiu a projectes punters de tecnologies de la informació uns 300 milions d’euros. Aquest concurs, publicat el novembre de 2019 s’ha resolt aquesta setmana i tindrà una durada de tres anys, més un prorrogable, amb un valor de mercat estimat per tot aquest període de 396.480.000 d'euros.