Nexus Geographics construeix la nova Infraestructura de Dades Espacials (IDE) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

La nova infraestructura de de dades espacials de l’Àrea Metropolitana de Barcelona està basada en la plataforma ArcGIS de ESRI, i recull tots els recursos d’informació geogràfica produïts a l’AMB.

El projecte suposa la creació d’una infraestructura per organitzar, inventariar, gestionar, publicar i mantenir tota la informació geogràfica disponible a l’AMB. Facilita la gestió i organització de les dades, el seu manteniment i sobretot, l’accessibilitat a la informació per part del ciutadà, amb cercadors múltiples, diversos formats de descàrrega i compatibilitat amb dispositius tàctils.

La gestió de les dades per part de l’AMB és molt més eficient i adaptada a la directiva europea INSPIRE, permetent mantenir fàcilment l’inventari de recursos d’informació espacial, consultar-lo i fer cerques basades en múltiples criteris. Això és possible mitjançant l’edició avançada del catàleg de metadades que ofereix la solució d’ESRI Geoportal Server.

Amb aquesta eina, la gestió de les metadades i el catàleg es realitza de la manera més automatitzada possible, amb eines i formularis d’administració i publicació, opcions de validació i revisió, interfícies d’introducció i consulta d’informació, amb un alt nivell d’interoperabilitat. Per a l’automatització de processos, s’utilitza la tecnologia de FME Desktop i FME Server.

El Servidor de Mapes, està adaptat als estàndards marcats per la directiva INSPIRE, en quant a serveis de visualització i descàrrega de dades amb la implantació d’INSPIRE for ArcGIS.

Finalment, el Geoportal permet accedir als usuaris a totes les funcionalitats de la IDE a través d’un entorn web de manera simple, amb cercadors, opció de carregar capes d’informació, consultar les dades associades a cada punt, polígon o línia i descarregar, segons els casos, cartografia en múltiples formats, tant per les dades com per les metadades de cada conjunt d’informació geogràfica.

La plataforma, tanmateix, permet obtenir estadístiques d’ús de les dades i serveis, així com el rendiment, la capacitat i la disponibilitat dels serveis, a través del component d’ESRI Insights for ArcGIS. La IDE de l’AMB suposa un pas endavant en quant a gestió, organització, automatització i publicació de dades geogràfiques que genera i disposa.

La gran conurbació urbana que conforma l'Àrea Metropolitana està composta per un total de 36 municipis, en un territori de 636 km2 i en el que hi habiten més de 3,2 milions de persone