Nexus Geographics col·labora enginyers IM3 per desenvolupar un visor d’enllumenat

La gestió de l’enllumenat públic dels districtes de Les Corts, Sarrià Sant-Gervasi, Gràcia i Horta-Guinardó va ser adjudicada a finals de 2016 a la UTE RubatecUrbalux. El manteniment de l’enllumenat d’aquests districtes de la ciutat de Barcelona suposa un manteniment de més de 45.000 fonts de llum i més de 1.000 quadres.

Per tal de dur a terme eficientment el manteniment i la gestió d’aquesta xarxa d’enllumenat, la UTE Rubatec – Urbalux va encarregar a enginyers IM3 el desenvolupament d’una solució en iPad que permetés inventariar, gestionar incidències, tasques de manteniment i planificar treballs. En el marc del desenvolupament d’aquesta solució, Nexus Geographics va col·laborar amb IM3 aportant el seu coneixement en sistemes d’informació geogràfica, construint el visor GIS responsive d’enllumenat per Ipad.

El Visor GIS complementa l’eina de gestió de l’enllumenat, permetent:

  • Situar-se sobre el mapa
  • Consultar el detall dels quadres de comandament i dels punts de llum: potència elèctrica, circuit al que pertany, suports, si disposa o no d’ancoratge, i tot tipus d’informació útil per als operaris desplaçats a camp.
  • Cercar quadres de comandament per identificador, districte o àmbit geogràfic
  • Consulta i visualització de recorreguts previstos i realitzats
  • Impressió amb plantilla per quadre de comandament i punt de llum, i les seves característiques.

El visor GIS d’enllumenat cuida especialment els detalls importants en una eina de mobilitat: simplicitat d’ús i disseny responsive, per tal d’assegurar la màxima operativitat i eficiència de l’eina. També pot ser utilitzat des d’un enton web com a operador.

Rubatec és una empresa especialitzada en el manteniment i actuacions d’obra civil, tant en l’àmbit públic com en l’àmbit privat, fundada al 1995, amb una facturació de més de 26 milions d’euros i una plantilla de 250 treballadors.

Urbalux, constituïda l’any 1954, és una empresa experta en treballs de conservació i manteniment d’enllumenats públics (sobretot en l’àmbit municipal), enllumenat de vies publiques i túnels, grans àrees, instal·lacions d’alta i Baixa tensió i abalisament d’aeroports.

IM3 és una enginyeria que ofereix serveis d’assistència tècnica, enginyeries bàsiques i de detall, direcció d’obra, consultoria, inspeccions, auditories i serveis pericials. Es centra en els sectors de l’energia elèctrica i l’enllumenat, l’industria de les instal·lacions viàries, ferroviàries, hidràuliques, i en l’urbanisme, els transports, i la mobilitat. Compta amb 38 anys d’experiència, més de 250 especialistes, i ha realizat projectes a 11 països.