Nexus Geographics participa al VIII Congrés Nacional d'Innovació i Serveis Públics

 

Durant els dies 4 i 5 d'abril s'ha celebrat la VIII Edició del Congrés Nacional d'Innovació i Serveis Públics (CNIS), a la seu de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a Madrid. És la principal trobada a nivell estatal sobre administració electrònica, que reuneix a més de 1.000 càrrecs electes i tècnics especialitzats de les Administracions Públiques.

L'Ajuntament de Tinajo i Nexus Geographics han realitzat una ponència conjunta presentant la plataforma ENMAPA, amb bases de dades de l'ajuntament directament integrades al GIS, en aquest cas, expedients provinents de la plataforma d'administració electrònica "Gestiona" (esPublico). El secretari municipal de Tinajo, Luís Ángel Fernández i l'arquitecte municipal, Ramón Elías Cabrera, han exposat com consulten, cerquen i llisten expedients sobre cartografia del municipi, millorant així la gestió interna i la consulta ràpida de múltiple informació, tant administrativa com cartogràfica.

L'Ajuntament de Tinajo, és finalista als premis CNIS, a la categoria "Projecte consolidat en interoperabilitat (Inter i Intra)", amb el seu projecte "Sistema integral de Gestió de la Administració Electrònica", en el qual la plataforma ENMAPA té un paper important a l’hora de millorar la gestió interna, obrir informació al ciutadà i permetre'l realitzar tràmits de manera telemàtica.