GISAgua: com gestionar una gran xarxa estant al costat de cada client

Nexus Geographics ha col·laborat amb la multinacional SUEZ en la millora de la gestió de l’aigua a les més de 900 localitats on té presència a Espanya. La multinacional francesa necessitava disposar d’una solució que permetés la consulta i la gestió de tota la informació corresponent a la xarxa d’abastament, sanejament i reg. Així va néixer el portal GISAgua.

Es tracta d'un web que facilita la consulta espacial de dades i que s'integra amb la resta dels seus sistemes corporatius. El portal gestiona més de 77.000 km de xarxes d'aigua potable, 42.000 km de clavegueram i 2.800 km de reg. En total més de 100 Gb d'informació.

GISAgua cobreix les necessitats dels tècnics i gestors, facilitant als tècnics la operativa sobre la xarxa, la consulta de tota la informació associada i la gestió dels actius. Com l'hem desenvolupat?

L’eina contempla la gestió de tancaments i talls puntuals en el subministrament de l'aigua, necessaris per mantenir l’operativa de la xarxa funcionant correctament en cas de fuites o de qualsevol altra reparació.

Integrat amb el sistema comercial de Suez, GISAgua fa que Suez pugui estar a prop de cada client mitjançant el flux d'avisos personalitzats en les diferents fases d'una incidència: afectació, reparació i restabliment del servei.

L'aplicació compta doncs amb diferents mòduls: d’estadístiques de les dades de la xarxa (com, per exemple, la consulta sobre el total de metres de canonades segons el material i diàmetre), el mòdul de tancaments, que es pot gestionar tant des de l'entorn web a l'oficina com en l'entorn tablet in situ, i un mòdul de comunicació als afectats per qualsevol tancament del sistema que comunica als usuaris quan es produirà el tancament, la data i l'hora de la reparació i en quin moment es tornarà a disposar del subministrament.

Actualment hem desenvolupat ja la versió 4 del Portal GISAgua. Consta d'un visor cartogràfic per a un entorn web (amb uns 3.400 usuaris) i la seva versió per a tauleta (amb uns 1.000 usuaris). Totes dues versions es basen en una única aplicació web i mòbil, cosa permet disminuir en els costos de manteniment.

Per a Nexus, GISAgua és un bon exemple d'una solució capaç de gestionar una xarxa gran i complexa i alhora poder estar al costat de cada client.