Cercalia

Plataforma de mapes especialitzada en empreses i administracions, cobreix la major part del planeta de manera fiable i actualitzada. Cercalia.com és un producte de Nexus Geographics creat a l'any 2001. Cada dia proporciona més de 10 milions de mapes per a 1.000 empreses i s'adreça a subscriptors en mode de lloguer (Saas, Software as a Service).