BusManager.net, plataforma web per publicar el transport públic d’una ciutat a Google Maps

Google Maps és una eina idònia per planificar un viatge en transport públic. Quan els usuaris consulten el mapa d’una ciutat, poden planificar els desplaçaments combinant totes les diferents alternatives de transport públic, a més dels desplaçaments a peu fins les parades. Aquesta funcionalitat ja està disponible actualment a més de 30 ciutats d’Espanya i a unes 1.000 ciutats de tot el món.

Per una ciutat, pujar les seves dades de transport públic a Google Maps és gratuït, ha de fer-ho utilitzant el format GTFS i assumir el compromís de mantenir-lo actualitzat. Google Inc ha creat aplicacions gratuïtes per editar i validar les dades en aquest format, essent les dues principals FeedValidator i ScheduleViewer. Són dues aplicacions que solucionen aquest procés, però requereixen un esforç relativament important per part dels tècnics que les utilitzen.

Per simplificar i automatitzar tot el procés, Nexus Geographics ha llençat BusManager.net l’abril de 2013, una plataforma web per crear, gestionar i actualitzar les parades, itineraris, expedicions, trajectes i horaris necessaris pel càlcul de rutes en transport públic de Google Maps, generant els fitxers GTFS normalitzats. Es tracta d’un servei estratègic que ja està essent utilitzat per diverses ciutats espanyoles i la previsió de la companyia és comercialitzar-lo a nivell internacional.

Nexus Geographics ha desenvolupat aquesta aplicació seguint les darreres especificacions del format GTFS de Google i amb un visor web geogàfic basat en l’API de Cercalia.com