Bus Manager

Bus Manager és un sistema online per entregar les dades de transport públic a Google Maps, utilitzat cada dia per milions de viatgers per calcular la seva ruta de transport.
MÉS INGRESSOS PER LA VOSTRA EMPRESA: Tenir les seves dades de transport a Google Maps augmenta el nombre viatgers.
LES SEVES DADES NO ARRIBARAN SOLES A GOOGLE MAPS: Les dades de transport públic s’han d’afegir a Google Maps, seguint un protocol i un format estàndard.
CALCULAR RUTES AMB ELS SEUS TRANSPORTS: Google Maps permet calcular rutes adaptades a les necessitats dels usuaris. Si vostè hi publica els seus serveis, arribaran a milions d’usuaris.
CREAR LES DADES AMB EFICIÈNCIA I PRODUCTIVITAT: BusManager serveix per produir les dades en el format de Google Maps, amb una aplicació geogràfica visual i intuïtiva.

Més informació

Salva Carbó
+34 93 0172728
Fes una pregunta Bus manager