L’Ayuntamiento de Guadalajara tramita tots els IEE (Informes d’Inspecció d’Edificis) geolocalitzats al núvol.

 

El sistema soluciona completament les necessitats de gestió de ITE, amb un entorn de treball unificat que combina mapes, llistats, cercadors i filtres de manera pràctica. Està basat en un únic sistema de Registre i Gestió d'Informes IEE, una solució integral amb un únic back-end de dades i diverses aplicacions especialitzades. Disposa d'un visor de mapes amb satèl·lit, cartografia cadastral i carrerers, integrat amb la base de dades d'edificis.

Una peça clau del sistema és el workflow de gestió dels informes, que regula els estats de tramitació d’un informe, amb un model de dades basat en edificis i les accions associades (estats d’un edifici al llarg de la tramitació del IEE). Amb mecanismes d'assignació d'expedients als tècnics municipals, amb alertes i notificacions per correu electrònic. La integritat de la base de dades està assegurada mitjançant restriccions i definicions de domini, de manera que no es pugui ometre cap dels passos necessaris.

Destaca la generació de documents a partir de plantilles normalitzades de l'ajuntament i la possibilitat de pujar tots els documents d’un edifici, tant els generats pels tècnics municipals com els presentats pel propietari.

Guadalajara és una ciutat de més de 80.000 habitants, capital de la província de Guadalajara, España.