App tàctil per informar dels anàlisi in-situ de mostres d’aigua

EMATSA disposa d’una aplicació mòbil (app) que permet als mostrejadors del laboratori prendre dades de les anàlisi in-situ de les mostres d’aigua, així com informar de les preses de mostra realitzades en la seva jornada de treball. Aquesta aplicació mòbil té en compte també els criteris de qualitat del laboratori assumint que per cada vegada que surt a mostrejar un tècnic de camp, aquest ha d’informar dels patrons necessaris pel control de qualitat. Les mostres estan organitzades per rutes de mostreig i per data, cosa que garanteix que cada mostrejador rebi en el seu ipad les mostres i els paràmetres que li toca informar en una jornada de treball. Un cop informats els paràmetres de qualitat i els resultats analítics de les mostres, aquests valors s’incorporen de forma automàtica al sistema LIMS del laboratori. A més a més, les mostres i els punts de mostreig es mostren en el mapa de google. La geolocalització que permeten els ipads i el fet que se sàpiga la ubicació dels punts de mostreig permeten calcular la ruta òptima pel mostrejador agilitzant la seva feina. L’aplicació ha estat desenvolupada pel sistema operatiu iOS i està implementada en tablets tàctils iPAD, connectades a internet mitjançant 4G. L’aplicació pot funcionar també de forma offline amb sincronització automàtica un cop recupera la connexió i ha estat desenvolupada amb col·laboració de Nexus Geographics.

EMATSA, Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona SA, és una companyia de l’Ajuntament de Tarragona i Sorea (grup SUEZ) que contribueix al creixement i desenvolupament de Tarragona, La Canonja, Els Pallaresos i El Catllar on gestiona des de fa més de 30 anys el cicle integral de l’aigua per una població de 145.000 persones.