Geoaplicació de turisme de Catalunya

Més informació

Sector:

Descripció

El portal oficial de promoció turística de Catalunya, www.catalunya.com , va incorporar a finals de 2012 una geoaplicació web que destaca per uns continguts turístics de qualitat, homogenis i especialitzats, i per tenir un funcionament adaptat a les necessitats dels turistes nacionals i estrangers.

La geoaplicació posa a l’abast del turista la pràctica totalitat dels recursos turístics de Catalunya, amb la seva localització, com arribar-hi i una fitxa detallada. Des de tot tipus d’allotjaments, restauració, gastronomia, transports, serveis de turisme actiu, punts d’ interès natural i rutes, fins a agendes culturals, festivals, festes, concerts o exposicions. També indica tots els punts turístics propers (on dormir, on menjar, rutes en bicicleta, guies turístics, punts d’informació, teatres, cafès amb internet, etc).

Ofereix tanmateix la possibilitat de cercar per nom qualsevol servei, establiment o punt d’ interès, o saber els recursos turístics d’ una zona determinada, seleccionant-la interactivament al mapa.

La geoaplicació té una versió interna més completa pels tècnics i gestors, amb indicadors de negoci generats a partir de les estadístiques dels usuaris de www.catalunya.com, que serveixen per representar el seu comportament i tipificar la demanda mitjançant informes, gràfics i mapes. Aquesta eina d’ anàlisi estadístic s’ anomena GeoBI i ha estat desenvolupada per Nexus Geographics.

El portal Catalunya.com és propietat de l’ Agència Catalana de Turisme, l’ òrgan de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu promoure Catalunya com a destinació turística de referència, basada en la seva qualitat i rendibilitat social i econòmica.