TaxiClick: app mòbil per reservar taxi

Més informació

Sector:

Descripció

Aplicació gratuïta per Smartphones iPhone i Android per reservar taxi de forma senzilla, ràpida i sense trucades, a 40 ciutats i amb 25.000 taxis disponibles. L'usuari és informat del número de taxi reservat i veu la posició del taxi al mapa mentre s’acosta recollir-lo.

L'APP TaxiClick és el servei ideal pels clients d'aquells taxis que utilitzin a la seva Central el sistema "Alfa", amb el qual és totalment compatible. El sistema "Alfa" és també de Taxitronic, i en la seva creació va col·laborar Nexus Geographics. Aquest sistema proveeix a l'APP d'informació en temps real, assignacions automàtiques de clients, disponibilitat del servei, etc. La versió actual, "Alfa 6" de Taxitronic és la sisena generació de l'històric, potent i fiable conjunt d'aplicacions per a centrals de radiotaxi, a través del núvol.

L'APP TaxiClick permet:

 • Demanar un taxi estàndar, adaptat o amb serveis especials.
 • Detectar automàticament l'ubicació del client mitjançant el GPS del mòbil. El client també pot indicar la seva adreça manualment.
 • Saber el número de taxi, marca i model del vehicle, i seguir la seva posició al mapa, conforme s'apropa a recollir al client.
 • Donar-se d'alta com client particular o empresarial (abonat a un RadioTaxi) amb SMS de confirmació.
 • Escollir els serveis especials.
 • Cancel·lar una reserva, en temps real.
 • Aplicació integrada amb el sistema de reserves, telecomunicacions i dispatching de Taxitronic.
 • Sistema de notificacions push i SMS.
 • Monitorització de reserves, detecció de repetició d'una reserva en un client i notificació de reserva.

ALFA 6: Gestió de flotes de taxis

Nexus Geographics proporciona tota la funcionalitat GIS del sistema Alfa 6 per a les centrals de radiotaxi. Es tracta d'un sistema basat en el Cloud i en la plataforma CERCALIA, que proporciona les funcionalitats de:

 • Cerca d'adreces, amb cobertura mundial, i personalitzades per cada radiotaxi
 • Georeferenciació inversa
 • API de mapes per a representar dades en temps real & històrics
 • Càlcul de proximitat real mitjançant ruta, i amb dades de trànsit de TomTom
 • Representació de dades de trànsit sobre el mapa
 • Base de dades de Punts d’interès
 • Integració de serveis amb l’APP TaxiClick, per a la reserva de Taxis

 

Taxitronic és el fabricant líder en taxímetres i sistemes de gestió de flotes per a taxis. Té més de 15 anys d'experiència al mercat desenvolupant, instal·lant i mantenint sistemes software per a radiotaxi, especialment grans flotes, de més de 1.000 taxis. Ofereix solucions integrals, com a fabricant líder en taxímetres, impressores, mòduls lluminosos i terminals tot-en-un, des de l'any 1.926. Opera en més de 15 països i en importants ciutats, com Nova York. Compta amb 150.000 taxímetres actius, 30.000 terminals de dades i exporta a més de 25 països.