Calculador d'itineraris ADR-XIMP

Més informació

Sector:

Descripció

Els camions que transporten mercaderies perilloses no poden circular lliurement per les carreteres, donada la seva delicada càrrega i perquè el transport per carretera és el que està més exposat a riscos, en itineraris amb gran densitat de trànsit. El transport de mercaderies perilloses està regulat pel Reial Decret 551/2006, i l’Acord Europeu sobre el Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera (ADR), i aquests vehicles no poden circular per les vies públiques interurbanes de Catalunya en les dates, horaris, i trams indicats en les resolució anual de restriccions a la circulació del SCT.

El terme ADR prové de les sigles en francés de “Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route.

Per facilitar el compliment d’aquesta resolució, el Servei Català de Trànsit ofereix als transportistes un calculador d’ itineraris de transport de mercaderies perilloses, per consultar l’ itinerari recomanat a la xarxa XIMP, i en el qual Nexus Geographics va col·laborar.

El calculador permet:

  • Obtenir itineraris dinàmicament, tenint en compte restriccions viàries, túnels i trams prohibits, les obligacions derivades de la XIMP i les restriccions temporals segons la data prevista de viatge.
  • El resultat de la consulta és l’itinerari que proposa el Servei Català de Trànsit, prenent en consideració les diferents alternatives i criteris ponderats pels seus tècnics.
  • La consulta obtinguda es pot descarregar en format PDF, ITN i GPX; formats tant per a imprimir com per a afegir al GPS. També és possible guardar-la, obtenint un número de consulta per a recuperar-la des de un mòbil, a través de la pàgina web, http://ximp.gencat.cat  , que és 100% responsive (adaptada completament a dispositius mòbils).

El Servei Català de Trànsit és el gestor de trànsit i la seguretat viària a Catalunya. Un total de 295 persones hi treballen, desenvolupant les diferents funcions de l’ organisme.