Port de Barcelona

Més informació

Sector:

Descripció

Per a la gestió d'un Port, l'informació geogràfica té un gran valor estratègic i operatiu. Quan aquesta informació està a l'abast dels tècnics, localitzada i integrada en un sistema, s'incrementa l'eficiència i es facilita la gestió.

El Port de Barcelona compta amb una plataforma web anomenada GISWEB, que facilita l'accés a l'informació geogràfica i permet als operaris i responsables de la gestió del Port de Barcelona consultar tota la seva cartografia i informació georeferenciada. Així, poden conèixer fàcilment la situació del port en un moment determinat, fer anàlisis o previsions futures.

Els usuaris poden accedir, entre d'altres, a la següent informació cartogràfica, actualitzada i en versions històriques:

  • Fotografies aèries
  • Cartografia històrica i evolució temporal
  • Xarxes de serveis: Electricitat, Gas, aigua, ...
  • Concessions, ocupacions i les seves superfícies
  • Aproximacions a Port
  • Geolocalització d'adreçes
  • Càmeres d’ accés i de seguretat
  • Informació meteorològica
  • Trànsit
  • Vaixells en port

Hi ha informació a la que poden accedir usuaris convidats, i d'altra la qual l'accés varia en funció del perfil d'usuari.

El Port de Barcelona està gestionat per l'Autoritat Portuària de Barcelona, que pertany a Ports de l'Estat. És el major port del Mediterrani en trànsit de creuers i el quart del món. Amb 46 milions de tones, és el tercer de l'Estat en trànsit de mercaderies.