Política de qualitat

A Nexus Geographics tenim la visió que els mapes són una eina clau per entendre i millorar la activitat de les persones i les organitzacions. La nostra missió és ajudar empreses i administracions públiques a entendre millor el seu negoci, amb tecnologia de geolocalització, amb mapes i rutes intel·ligents, amb mecanismes de control intern que aportin més seguretat de la informació a tots els nostres processos. .

Tenim implantat un Sistema integrat de Gestió de Qualitat i Seguretat de la informació basat en les Normes UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE EN ISO 27001:2017, i ens comprometem a realitzar tots els esforços possibles per:
  • Satisfer les necessitats dels nostres clients i parts interessades.
  • Mantenir actualitzada la formació dels treballadors per poder realitzar les tasques que li són encomanades, i informar a tot el personal sobre el funcionament del Sistema de Gestió de la Qualitat i els objectius fixats.
  • Promoure la millora continua dels serveis, la seguretat de la informació i del sistema de gestió.
  • Implicar al personal en comportaments segurs, vetllant per la seguretat de la informació pròpia i dels nostres clients, les activitats de qualitat i cerca de la millora continua.
  • Donar compliment als requisits legals així com altres requisits que l’organització subscrigui.

Mitjançant el desenvolupament d’aquestes accions, Nexus Geographics es compromet a la millora contínua de l’eficàcia del Sistema de Gestió de la Qualitat i Seguretat de la Informació.

A més a més, amb l’objectiu de garantir que aquesta Política de Qualitat i Seguretat es compleix, es defineixen objectius de qualitat coherents amb aquesta política i es revisa periòdicament el sistema per garantir la seva eficàcia. 


David Comas, CEO
Francesc Varela, CEO


Barcelona, 3 d'abril de 2020