Informa Edificios

Plataforma de gestió d'Informes d'Evaluació d'Edificis, dissenyada específicament per Ajuntaments:

  • Gestionar la base de dades d'edificis i registrar els seus canvis d'estat mitjançant taules i mapa: altes, baixes, modificació.
  • Actualitza automàticament els estats de l'expedient, vinculant el registre d'entrada/sortida i els expedients existents.
  • Monitorizació del fluxe de treball definit per cada edifici, segons els processos definits, terminis i tramitació. 
  • Assignació d'expedients d'edificis a tècnics municipals.
  • Alerta i notificacions mitjançant correu electrònic als tècnics municipals.
  • Mapes de la ciutat amb expedients geolocalizats: aprovats, desfavorables, pendents, ...
  • Cerques d'edificis per referència cadastral i direcció.
  • Llistas amb els edificis. Accès ràpid a expedients i el seu historial. Enviament senzill de notificacions a tercers.

Aplicació web integrada amb GESTIONA.

Més informació

Adán Casado
+34 93 0172728
Fes una pregunta FItxA PDF