Fotodenúncies, Sistema d’avís i inventari de punts negres de paisatge

Més informació

Sector:

Descripció

Desenvolupament d'un sistema informàtic per a la notificació d'incidències a la via pública i la seva gestió. També és un nou canal de comunicació entre el govern, concretament el Departament de mitjana europea, i el ciutadà, per tal que aquest faci aportacions sobre la localització de punts negres del paisatge a l'estat d'Andorra, als que anomenem foto-denuncias.

Esl eixos sobre els quals es va planteja el projecte van ser:

  • Disposar d' un model de dades per a l'inventari de punts negres i foto-denuncies de paisatge, amb la seva localització. 
  • Implementar una aplicació per a la comunicació de foto-denúncias, via web, utilizant com a base la cartografia oficial del Govern d'Andorra, o la fotografia aéria més recent.
  • Publicar a la web la localizació de les denuncies, el seu estat i las fotografies associades.
  • Establir mecanisme per a la notificació de les denuncies als Comuns, o a l'òrgan competent corresponent.

Andorra té una població de 77.000 habitants. El pressupost del Govern l'any 2014 va ser de 108 milions.