El Periodico

Més informació

Sector:

Descripció

Sistema que monitoritza diàriament el repartiment i les hores d’entrega dels diaris a 3.000 quioscos de Catalunya, basant-se en la posició GPS dels repartidors. El control de les rutes es realitza des de l’oficina, amb els senyals de la posició que emeten els telèfons mòbils dels repartidors que tenen instal·lada l’APP. El llistat dels clients a repartir per cada vehicle, prové del servidor, que els envia automàticament a cada mòbil del conductor.

Els dos principals elements són:

  • App mòbil del conductor. El conductor obre l’APP quan comença la jornada i l’apaga quan plega. Quan el conductor obre la APP, ja hi té la ruta diària a realitzar. Un cop en marxa, l’APP registra automàticament cada quiosc repartit pel conductor.
  • Aplicació web per a l'oficina. Per conèixer en temps real on són els vehicles, analitzar l’estat de compliment de cada ruta i accedir a informes històrics.  Visualització de l ‘informació en un mapa. Accés al detall de repartiment d’ una ruta (trajectòria diària, clients, temps real, % de clients fets, etc.) Reports diaris: Un mail s’envia automàticament als responsables informant i resumint els repartiments del dia.

Solució basada en Routing Reparto, una plataforma cloud per controlar el compliment de les rutes planificades, composat per una aplicació web a l’oficina i una app mòbil per cada conductor.

Amb seu a Barcelona, El Periódico és una de las publicacions diàries de referència a Espanya, amb una tirada mitjana de 115.000 exemplars. Pertany al Grup mediàtic Zeta, amb publicacions com les revistes Cuore o Interviú, i diaris esportius com Sport.