AMB: Sig Web de transport i mobilitat

Més informació

Sector:

Descripció

L'AMB és l'administració pública de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, una gran conurbació urbana formada per un total de 36 municipis. És l'ens públic encarregat de prestar serveis públics a l'área metropolitana de Barcelona i de donar suport a la gestió dels Ajuntaments que formen part d'ella.

L'àrea de Mobilitat de l'AMB realitza la planificació i gestió dels autobusos urbans i interurbans de l'Àrea Metropolitana. Té, a més, competències en altres àrees com els serveis de metro i l'ordenació dels serveis de taxi.

El nou sistema elaborat per a l'AMB posa a l'abast dels usuaris i del personal del servei tècnic, en tot moment, l'informació geogràfica de mobilitat. La solució es caracteritza per la seva interactivitat i usabilitat. Facilita la consulta directa sobre el mapa d'informació com:

  • Totes les línies i parades de busos urbans i interurbans gestionats per l'AMB.
  • Tota l'informació rellevant relacionada: freqüències, mobiliari, demanda, inspeccions, vehicles associats, ...
  • Totes les línies que hi ha en un municipi, amb les seves parades.
  • El trajecte que fa cada línia, amb cadascuna de les seves parades, en l'ordre adient.

A més, el sistema permet visualitzar l'informació de manera clara i senzilla, i extreure fàcilment informes, mapes estadístics i llistats d'inspeccions, mobiliari i demanda. Aquests són elements clau tant per avaluar els serveis gestionats i planificar la gestió, com per analitzar l'oferta i la demanda de mobilitat.

La gran conurbació urbana que conforma l'Àrea Metropolitana està composta per un total de 36 municipis, en un territori de 636 km2 i en el que hi habiten més de 3,2 milions de persones.