Visor GIS Intranet


  • GIS complet que cobreix les necessitats internes d'un ajuntament.
  • Integra les bases de dades municipals i les geolocalitza al mapa.
  • Consulta geogràficament les bases de dades municipals, de manera àgil, ràpida i senzilla.
  • Permet mantenir des del mapa les llicències d'obra, guals, contenidors, activitats, terrasses ...
  • Inclou eines d'edició i creació d'informació geolocalitzada.
  • Facilita intercanviar, compartir i organitzar l'informació dels diferents departaments de l'ajuntament.
  • Amb R+D continu, una nova versió cada any, suport i formació.
  • Número il·limitat d'usuaris, 100% Open Source.
 Visor GIS IntranetVisor GIS CloudVisor GIS Gestiona
Mapes i carrerer municipal-
Mapes públics--
App GIS Mòbil-
Expedients de GESTIONA
Gestor d'expedients--
Bases de dades de Gestió--