Visor GIS Gestiona

GIS amb expedients de Gestiona:
Troba i extreu fàcilment informació

En els següents videos expliquem el funcionament d'enMapa,
fruit de la integració amb la plataforma Gestiona (esPublico)

Els expedients sobre el mapa a un clic

  • Obtenir informació clicant el mapa
  • Es mostra una fitxa amb totes les dades de l’element, així com un link directe a l’expedient a Gestiona (esPublico)

Cercadors múltiples, per carrers i per tipus de procediments

Trobi de manera ràpida i senzilla els procediments, mitjançant el potent cercador d’enMapa. Cerques per:

  • Direcció
  • Referència cadastral
  • Dades d’expedient (número, sol·licitant, data d’inici, ...) 

Obtenció fàcil i instantània de llistats i informació d’expedients i llicències

  • Trobi de manera ràpida senzilla l’informació i els expedients que cerca
  • Filtres que permeten seleccionar per zones sobre el carrerer municipal, mitjançant finestres o polígons
  • Filtrar expedients segons dates, referència cadastral, número de registre, ...

Facilitat en la selecció i cerca d’informació, amb filtres integrats al mapa

  • Possibilitat de generar llistats i mapes amb informació específica de manera instantània
  • Exportar i desar la informació desitjada en arxius PDF i Excel
 Visor GIS IntranetVisor GIS CloudVisor GIS Gestiona
Mapes i carrerer municipal-
Mapes públics--
App GIS Mòbil-
Expedients de GESTIONA
Gestor d'expedients--
Bases de dades de Gestió--