Solucions

Tot passa a algun lloc

La geolocalització ajuda a entendre on passen coses, però també ajuda a entendre què fem. Les organitzacions tenen moltes dades sobre la seva activitat i amb la tecnologia adequada, poden situar-les automàticament en mapes.

Gràcies a la tecnologia, els mapes s'han convertit en un llenguatge i una eina privilegiada per a visualitzar les dades d'una organització, per integrar-les, per compartir-les i per ajudar a entendre el seu funcionament.
Per entendre geogràficament l'activitat d'empreses i administracions. Per posicionar els seus actius, clients i usuaris en mapes dinàmics, de manera automatitzada.
MÉS informació
Per organitzar rutes professionals, seguir els conductors en temps real o calcular itineraris en transport públic. Per millorar la mobilitat i optimitzar operacions logístiques. 
MÉS informació
Basat en informació de qualitat que seleccionem directament dels fabricants i adaptem als sistemes d'informació de l'empresa, ordinadors, tablets i mòbils.
MÉS informació