Smart Maps

Aplicacions de mapes

Un mapa intel·ligent dels usuaris, clients, oficines, punts de servei, competidors ... per entendre visualment l’activitat d’empreses i administracions. Que posicioni automàticament les meves dades. Que faci cerques, llistats, explotacions estadístiques.

APP’s

Mapes intel·ligents per tablets i telèfons mòbils, amb funcionalitats avançades que aprofiten la posició GPS, com per exemple buscar establiments aprop meu, hotels en la meva ruta o avís automàtic d’arribada al destí.

Dashboard geogràfic

Representació visual dels principals indicadors de l’organització, amb dades senzilles, gràfics i mapes. La finalitat és transformar les dades en informació útil, per entendre què està passant, per decidir què fer per aconseguir els objectius de l’organització.