Productes

Plataformes

Plataforma GIS especialitzada en ajuntaments amb cartografia integrada directament amb bases de dades com gestió d'expedients, seguretat ciudadana, padró d'ahbitants, etc.

MÉS INFORMACIÓ
Plataforma de mapes especialitzada en empreses i administracions, cobreix la major part del planeta de manera fiable i actualitzada.


MÉS INFORMACIÓ
Plataforma Smart City que proporciona una visió privilegiada de la ciutat perquè integra i analitza tot tipus d'informació, tant la interna de l'ajuntament, com dels operadors externs i dades en temps real captades per sensors.
MÉS INFORMACIÓ

Dades

Som partners dels principals proveïdors de continguts cartogràfics de qualitat
Cartografia navegable, trànsit històric, predictiu i en temps real
Servidor de geoaplicacions, mapes, satèl·lit, StreetView …
Cartografia de carrers i carreteres gratuita creada per voluntaris
Informació meteorològica actualitzada i geolocalitzada

Software Comercial

Tenim aliances i experiència amb la tecnologia dels principals fabricants de software del sector 
Plataforma per crear mapes i geoaplicacions
Companyia líder en sistemes de bases de dades
Software expert per transformar dades i automatitzar fluxes de treball

Software Open Source

Tenim aliances i experiència amb la tecnologia OpenSource lider del sector
Llibreria AJAX opensource per geoaplicacions
Llibreria JavaScript per geoaplicacions
Servidor de mapes desenvolupat en Java, basat en GeoTools
Servidor de mapes desenvolupat en C
Software GIS PC per visualització, edició i anàlisi
Geodatabase basada en PostgreSQL