Nexus Geographics col·labora en el desenvolupament de la Plataforma Smart City de Sant Feliu de Llobregat

Nexus Geographics desenvoluparà conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat la seva Plataforma Smart City, després d'adjudicar-se aquest contracte al gener de 2021. Es tracta d'una infraestructura considerada innovadora, que estarà formada pel conjunt d'eines informàtiques necessàries per gestionar els elements físics d'una ciutat intel·ligent, analitzar i processar les dades que generen. Disposarà de dades en temps real de sensors, tecnologia Big Data, intel·ligència artificial, visors de mapes i quadres de comandament analítics.

El projecte s'emmarca en l'Estratègia Futur Digital de Sant Feliu (FDSF), l'objectiu de la qual és promoure i desenvolupar la societat i l'economia digital del municipi, construir una comunitat més resilient, capaç d'afrontar una crisi com l'actual, i configurar una administració àgil orientada a donar els millors serveis i garantir l'assignació de recursos en un entorn de risc canviant. Engloba un conjunt de macro-projectes a desenvolupar al voltant de quatre eixos:

  • Canvi cultural i transformació de l'estructura productiva i organitzativa
  • Nou marc relacional amb la ciutadania
  • Gestió digital oberta, intel·ligent, inclusiva i social
  • Gestió intel·ligent i sostenible del territori

Amb aquesta estratègia, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat vol abordar els nous reptes que han aparegut en els últims anys, com l'avanç de la digitalització, l'escassetat de personal especialitzat, els canvis demogràfics, les innovacions tecnològiques i qüestions relacionades amb la nova manera de treballar i el teletreball, així com el nou escenari de crisi provocat per la pandèmia del coronavirus, incorporant els principis de l'Agenda Local 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible en mesures de transformació per avançar cap a un futur sostenible.