Geoportal urbanístic

Característiques:

  • Portal web sobre planejament urbanístic, per a ciutadans i professionals, que potencia la transparència de l'administració local. 
  • Fomenta el Govern Obert: Apropa l'administració a la ciutadania i fa més comprensible i accessible la normativa urbanística municipal. 
  • Facilita la comunicació i la divulgació de les normes urbanístiques municipals. 
  • Fa que l'administració electrònica sigui una realitat: Disminució de les peticions presencials a les oficines municipals. Millora la gestió dels tècnics. 
  • Consulta conjunta de cartografia, normativa i figures del planejament urbanístic. 
  • Cartografia tècnica topogràfica, fotografia aèria, cadastre i xarxes de serveis. 
  • Cercador d'adreces, referència cadastral i sector de planejament. 
  • Clicant el mapa, crea una fitxa PDF amb plànol i la informació urbanística de la parcel·la.