Foto denúncia

Característiques:

  • Eina de participació ciutadana directa per informar sobre les incidències dels espais públics, per a ciutadans i treballadors municipals. 
  • Potencia la transparència i fomenta una relació directa i eficaç entre els ciutadans i l'administració a diferents nivells. 
  • Enviament d'una fotografia acompanyada d'una descripció breu que explica la incidència. 
  • L'administració rep la fotodenúncia i inicia el procés per a tramitar-la, des de l'entorn intern de gestió del sistema, a càrrec d'un administrador. La incidència s'assigna individualment a un tècnic, que en serà el responsable. 
  • L'administrador fa un seguiment efectiu i detallat gràcies als processos automatitzats del sistema. 
  • El ciutadà pot fer un seguiment de la incidència, a través d'internet i del mòbil, mitjançant actualitzacions en l'estat.

Més informació

Adán Casado
+34 93 0172728
Fes una pregunta veure exemple