Aprop

Característiques:

  • APP completa per trobar els comerços i promocions locals propers. 
  • Canal directe comerç-comprador, amb ofertes, promocions i descomptes. 
  • L'usuari visualitza al mòbil els comerços més propers i les seves ofertes recents. 
  • Envia directament al mòbil, al lloc i moment oportuns: informació d'on estan, quins productes ofereixen i quines ofertes tenen vigents. 
  • Permet fer cerques de productes, filtrar per tipus d' establiment, barri, etc. 
  • Mostra la ruta per arribar als establiments. 
  • Autonomia: el mateix comerciant geolocalitza la seva empresa i gestiona directament les seves ofertes.